Ateneum Kapłańskie

Ateneum Kapłańskie" jest czasopismem teologiczno-naukowym założonym przez ks. Idziego Radziszewskiego w 1909 r. Od chwili swego powstania pismo to w ciągu dziewięciu dziesiątek lat swej historii, w odradzającej się i budzącej do życia najpierw po okresie zaborów, a potem ciągle niszczonej i deptanej przez totalitarne systemy Ojczyźnie, chciało służyć i służy nadal swą ożywczą myślą Deo et Patriae.

Strona internetowa Ateneum Kapłańskie